Illustreret Konversationsleksikon.

Patos

Patos, gr., Lidenskab, lidenskabelig Stemning; ogsaa det udvortes Udtryk for en saadan Stemning i Minespil og Tale, eller i Ord og Vendinger i litterær Produktion. Patetisk er den, som er grebet af Patos, og hvis Tale og Gebærder vidne herom.