Illustreret Konversationsleksikon.

Panorama

Panorama, gr., Malerier paa lodretstaaende Vægge, der i Almindelighed ere i en Cylinder om Tilskuerpladsen. P. er opfundet 1787 af Parker. Hyppigst er det flere forskellige Malerier, af Byer, Landskaber, Slag osv., der forevises paa denne maade, men i den senere Tid har man i enkelte større Stæder indrettet særlige Bygninger i Cirkusform, hvor enkelte Byer, Landskaber osv. ere gengivne i en Rundkres, medens Tilskuerne befinde sig paa et højt Punkt i Midten af Bygningen, hvorved en skuffende Efterligning af Naturen fremkommer.