Illustreret Konversationsleksikon.

Panik

Panik, gr., pludselig Skræk, der ved en eller anden Anledning uvilkaarlig griber et større Antal Mennesker, f.Eks. ved Ildebrand i et Teater, ved Ulykkestildfælde til Søs, ved uventede Efterretninger paa Børsen osv.