Illustreret Konversationsleksikon.

Pæderasti

Pæderasti, gr., Kærlighed til Børn, i det gamle Grækenland om det inderlige Forhold, der ofte bestod mellem en ældre mand, især Opdrager, og et ganske ungt Menneske, et Forhold, der efterhaanden udartede til at blive unaturligt, sanseligt, men var taalt i det gamle Grækenland og Rom og endu findes flere Steder i Orienten. Pæderast, Person, der staar i saadant Forhold til unge Mennesker.