Illustreret Konversationsleksikon.

Optimisme

Optimisme, den Opfattelse, at alt, som sker, fremmer det gode. Leibniz mente, at Gud havde skabt den bedste af alle mulige Verdner. Modsat: Pessimisme.