Illustreret Konversationsleksikon.

Øjespejl

Øjespejl, et opr. af Helmholtz 1851 opfundet Apparat til Undersøgelse af Øjets indre Dele, senere ændret og forbedret; det bestaar af et hulspejl med Aabning i Midten, hvorigennem Lægen ser; lidt bag Patientens Øje anbringes en Lampe, hvorfra der kastes Lys ind i Hulspejlet og fra dette ind gennem Pupillen i Patientens Øje, hvis indre Dele saaledes oplyses.