Illustreret Konversationsleksikon.

Nubilitet

Nubilitetbetyder den af visse legemlige og aandelige Egenskabers Tilstedeværelse betingede Modenhed til aat kunne indgaa Ægteskab. Saaledes skal Brudgommen være mindst 20, Bruden mindst 16 Aar gl., dog at der ved kgl. Bevilling kan dispenseres herfra.