Illustreret Konversationsleksikon.

Nikotin

Nikotin(C5H7N) er et Alkaloid, som findes i Tobakkens Frø og Blade; rent fremstilledes det først af Posselt og Reimann 1828. N. er en farveløs, letbevægelig Vædske, har lidt højere Vægtfylde end Vand og koger ved 247°; forflygtiges let med Vanddamp. Drejer det polariserende Lys til venstre. Slet Tobak kan indeholde indtil 8 pCt. N., medens god Havannatobak i Regelen kun indeholder ca. 2 pCt. N. lugter i Kulden svagt af Tobak, medens det ved Opvarming faar en modbdelig Lugt; Smagen er brændende, og Alkaloidet er yderst giftig. N. skal ikke findes i Tobaksrøken, som derimot skal indeholde andre beslægtede Alkaloider.