Illustreret Konversationsleksikon.

Nernst's elektriske Lampe

Nernst's elektriske Lampe, opfunden i 97, endnu ikke fremkommen i sin endelige Skikkelse, beror paa, at en saakaldt Leder af anden Orden, der næsten ikke leder Elektricitet ved almindelig Temperatur, bliver ledende ved højere Varmegrad, og paa, at saadanne Stoffer i Glødhede udstraale større Lysmængder end de egentlige Ledere (Metaller, Kul). Bestaar i Princippet af et Lyslegeme (en Stang) af Metalilter o. l., f.Eks. Magnesia, indskudt i en elektrisk Strøm; Slutning af denne er ikke tilstrækkelig til atfrembringe Lyset, men Legemet maa samtidig opvarmes, hvilket kan ske med en Tændstik, en elektrisk glødet Platinatraad el. a. Der stilles store Forventninger til denne Belysningsmaade, der vil frembringe meget større Lysmængde af Elektriciteten end denu brugelige Systemer.