Illustreret Konversationsleksikon.

Neger

Neger. N. udgøre Hovedmassen af Befolkningen i Mellemafrika, fra Saharas Sydgrænse til Hottentotternes og Buskmændenes Land og fra Atlanterhavet til det indiske Ocean. Deres fremtrædenede Kendemærker ere højt og smalt Kranium, mørk Hudfarve (fra gulbrun til sort), stort, kruset og i Regelen kort Haar, flad Næse, store, opsmøgede Læber. Adskillige N.stammers Intelligens og Kultur er ringe, og de maa i mange Henseender betegnes som "Vilde", dog kunde de ofte vise høj Grad av Snuhed, ligesom hos flere Stammer en vis hjemlig Kultur kan paavises. Menneskeofringer i Massevis i Krigen og ved festlige Lejligheder forekomme i mange Stammer. N. falde i 2 Hovedgrupper: Sudennegre og Bantunegre.