Illustreret Konversationsleksikon.

Natmandsfolk

Natmandsfolkkaldtes især i Jylland omstrejfende Hobe af Vagabonder, blandede med indvandrende Zigeunere o.a. De havde ikke faste Boliger, men drog fra Sted til Sted, levende fra Haand til Mund af at udføre forskellige Arbejder (som Skærslibere, Kedelflikkere osv.) for den bosiddende Befolkning. De havde mest Tilhold i Hedeegnene i Vejle, Ribe, Ringkøbing og Viborg Amter og talte et eget Sprog, saakaldet Rotvælsk, en Blanding af Dansk, Latin etc. Af Befolkningen benævnedes de "Tatere" og "Kæltringer". Spredte Beskrivelser af deres Optræden forekomme hos St. Blicher i hans "Noveller" som ogsaa i Carit Etlars Ungdomsarbejder. I N. kaldes N. i Regelen "Fanter" (s.d.O.).