Illustreret Konversationsleksikon.

Narkotin

Narkotin, hører til de saakaldte Opiumsalkaloider og findes i ikke ringe i Opium. Det er fast, krystallinisk, uden Smag og kun lidet giftigt.