Illustreret Konversationsleksikon.

Nachspiel

Nachspiel, tysk Benævnelse for et lille Stykke i een Akt, der opføres paa Teatret efter Slutningen af et større Stykke; ogsaa om Postludiet fra Orgelet, naar Menigheden efter endt Gudstjeneste forlader Kirken. Paa Dansk bruges undertiden spøgende Talemaaden: "Nachspielet var det artigste", om hvad der fulgte efter den egentlige Hovedbegivenhed, naar dette er af større Interesse end denne.