Illustreret Konversationsleksikon.

Muse

Muse, oprindelig Navnet paa visse Kildenymfer, der formaaede at vække digterisk Begejstring. Senere bleve de tillige Gudinder for Sang og Musik. De vare Døtre af Zeus og Mnemosyne, og da de først dyrkedes i Pieria, kaldtes de ofte Pierider. Herfra forplantedes deres Dyrkelse til Bøotien, hvor Bjærget Helikon var indviet til dem. Her sprang Kilderne Aganippe og Hippokrene. Et tredje Hovedsted for deres Dyrkelse var Bjærget Parnassos med Kilden Kastalia. Allerede hos Homer og Hesiod er Tallet paa Muser ni. Deres Navne ere Klie, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpischore, Erato, Polyhymnia, Urania og Kalliope. I Begyndelsen fremtræde Muser som en samlet Gruppe, der i Fællesskab beskytte Sang og Digtekunst; en senere Tid derimod gav hver enkelt sin særlige Virkekres. Romerne kaldte dem Camener. Musasønner bruges spøgende om Studenter.