Illustreret Konversationsleksikon.

Morfinisme

Morfinismeer en sygelig Tilstand, som udvikler sig hos Patienter, der af en eller anden Grund, under tiden af ren Nysgerrighed, have faaet eller taget Morfin i kortere eller længere Tid og fundet Behag i dets Virkning. Der opstaar da en uimotstaaelig Trang til Morfin, uden hvilken Patienten falder sammen, mister sin Energi, taber sit Humør og bliver aandeligt og legemlig uarbejdsdygtig. Den virksome Dosis, som i Regelen gives ved Indsprøjtning under Huden, maa efterhaanden forhøjes. Herved nedbrydes Patientens Helbred, og samtidig udvikler der sig en fuldstændig Demoralisationstilstand. Der maa føres en stadig Kamp mod Fristelsen, en Kamp, der næsten altid ender med Nederlag. For at skaffe sig Morfin bruger Patienten alle kneb, ofte af sterkt bedragerisk Natur, Efterskrivning af Recepter, Rettelser osv. Misbrugene skjules for Omgivelserne. Penger til det dyre Middel skaffes. Stimulationen ophjælpes med Alkohol, hvorfor Morfinisterne ofte blive fordrukne, eller ved andre Stimulantser, f.Eks. Cocaïn. Patienten ender derfor som et aandeligt og legemigt Vrag. - Afvænningskur kan føre til Helbredelse, men da det næsten altid er mer eller mindre degenererende og lidet modstandsdygtige Individer, som blive Ofre for M., er Tilbagefald til Misbrugene almindelig.