Illustreret Konversationsleksikon.

Morfin

Morfiner et Alkoloid, som findes sammen med flere andre i Opium (s.d.O.), der kan indeholde over 20 pCt., væsentlig bundet til Mekonsyre. M. er den først kendte Plantebase (fremstillet i ren Tilstand af Sertürner 1816), har sammensætningen C17H17NO3, H2O og danner hvide, glinsende Krystaller, som næsten ere uopløselige i Vand, lettere i Alkohol. Opløses i Alkalier og ligeledes i Syrer under Dannelse af Salte, af hvilke saltsurt Morfin (Chloretum morphicum) er det vigtigste og anvendes i Lægekunsten som søvndyssende og beroligende Middel, men virker ved Anvendelse i større Mængde som en stærk Gift. Eddikesurt Morfin (Acetas morphicus) benyttes tidligere en Del men paa Grund af dets ringe Holdbarhed i Opløsninger er det nu gaaet af Brug. Apomorfin, C17H17NO2, faas af Morfin ved Ophedning med koncentreret Saltsyre. Det saltsure Salt (Chloretum opimorphicum) benyttes som Brækmiddel.