Illustreret Konversationsleksikon.

Monstre

Monstre, fr., [mongstre], d.s.s. Monstrum, dog særligt i visse Forbindelser, som M.kor, et Kor af et ualmindeligt stort Antal syngende, M.deputation, en Deputation, sammensat af et overordentligt Antal Personer osv.