Illustreret Konversationsleksikon.

Monbuttu

Monbuttu(Mangbuttu), Folkestamme i den dordøstlige Del af Kongostaten mellem 3 og 4° nordl. Br. Ca. 1 Mill. Individer. Danner en Overgang mellem Negrene og Nordafrikanerne og ere slanke, lyse Folk, der især udmærke sig som Smede.