Illustreret Konversationsleksikon.

Misfoster

Misfosterer en medfødt Abnormitet, som bestaar i at to eller tre Fosterlegemer i større eller mindre Udstrækning ere forenede eller sammensmeltede. Ved de egentlige Dobbeltm. ere lige store Dele af begges Legeme komne til Udvikling, og Udviklingen har naaet nogenlunde samme Grad hos begge. Undertiden er det ene Foster kun lidet udviklet og sidder som en Parasit paa det andet.