Illustreret Konversationsleksikon.

Mikrofon

Mikrofon, et af Hughes opfundet Apparat til at opfatte og forplante en meget svag Lyd; i en af de mange Former, man har givet det, er det afbildet i Fig. C er et Kulstykke, hvis tilspidsede Ender ere stukne ind i Fordybninger i de to Kulstykker A og B, saaledes at det derved hindres i at falde; A og B ere fæstede til et Par Messingopstandere GE og F, der bæres af en Resonanskasse. Lægger man nu f.Eks. et Ur paa denne Kasse, vil Urværkets Bevægelser sette Kassen i Svingninger, der overføres til GE og F og derfra igen til A og B; derved klemmes A og B afvekslende stærkere og svagere ind imod C, hvorved igen Antallet af Berøringspunkter imellem A, B og C afvekslende forøges og formindskes, men dette medfører igen, at den Strøm, som fra det galvaniske Element P sendes igennem de tre Kulstykker, afvekslende forstærkes og svækkes; da den samme Strøm tillige gennemløber Telefonen T, vil dennes Plade komme til at svinge i Takt med Pladen. Man kan ad saadan Vej komme til at høre et Urs Dikken paa flere Miles Afstand; ligeledes Lyden af et Insekts Gang hen over Resonanskassen. Se forøvrigt Telefon.

(KOBBERSTIKK: Mikrofon.)