Illustreret Konversationsleksikon.

Melodi

Melodier den Orden, hvori Tonerne følge paa hinanden saaledes, at det musikaske Øre opfatter en regelbunden Forbindelse imellem dem, hvorved de paagældende Musikstykke fremtræder som en musikalsk Helhed, et Udtryk for en bestemt og gennemført Tanke.