Illustreret Konversationsleksikon.

Melankoli

Melankolier en Sindsygdom, der, lige modsat Manien (s.d.O), beror paa en Hemning af Sjælelivet, saa at Tænkning og Handling kun foregaar langsomt, med Besvær og Ulyst. Stemningen er nedtrykt, ydre som indre Indtryk volde Smerte. Den syge føler sig syg, ulykkelig. Der hviler et Tryk paa ham, han knuges af Angst. Fremtiden tegner sig kun mørk og haabløs. I de mest udtalte Former gribes Patienten af Følelsen af Uværdighed og Intethed. Han fortjener ikke den Føde, der bydes ham (derfor Spisevægring, Sitophobi). Han beskylder sig for at være Gudsfornægter, føler sig fordømt til at lide de værste Straffe og ser derfor kun i Døden en Befrielse (derfor Selvmordsdrift). Under passende Behandling, navnlig Fjernelse fra Hjemmet til en Anstalts Ro, vil Sygdommen i Regelen ende med Helbredelse.