Illustreret Konversationsleksikon.

Meiosis

Meiosis, gr., retorisk Taleform, der bestaar i at afdæmpe Udtrykket for des mer at fremhæve Sagen. F.Eks. "Han var kommen for Skade at stikke en Dolk lidt for langt ind i en Person, han blev vred paa".