Illustreret Konversationsleksikon.

Megafon

Megafoner et af Edison konstrueret Apparat til at modtage og forstærke svage Lyde. Det bestaar af to paa et Bræt anbragte store Tragte, hvis Mundinger vende udad, medens Spidserne fortsætter i Hørerør. Mellem disse Tragte kan være anbragt en Raaber af lignende Form, saa at man med to saadanne lige mod hinanden vendte Apparater kan give og modtage Lydsignaler paa en betydelig Afstand.