Illustreret Konversationsleksikon.

Mani

Manier en sindsygdom som i overvejende Grad rammer yngre Individer. Hjernens Funktioner ere i sygelig Grad forhøjede, hvilket giver sig Udslag i sjælelig Eksaltation og dermed følgende legemlig Uro, ligefra de letteste Grader til fulstendig Raseri. Forestillinger dannes med ualmindelig Lethed (Tankeflugt), Talen sker med rivende Fart. Dem maniakalske evner, hvad han ellers kun ufuldkomment formaar: synger, rimer, digter, taler fremmede Sprog. Letheden, hvormed hans Evner træde i Virksomhed, fremkalder forhøjet Lykkefølelse og forsterket Selvfølelse. Den legemlig Uro røber sig gennem et blussende Ansigt, skinnende Øjne og en overordentlig Bevægelsestrang. Han skifter stadig Plads, piller ved alt, løber og danser; han har knap Tid til at spise og føler ingen Trang til Hvile. Eksaltionen virker ogsaa ind paa Driftlivets Omraade, særlig paa den erotiske Side deraf, saa at den syge til Tider sætter alle Sømmelighedshensyn til Side (Satyriasis, Nymphomani). Helbredelse er Regelen.