Illustreret Konversationsleksikon.

Malajer

Malajer, Gren af den mongolske Race, der strækker sig fra Madagaskar til Filippinerne over næsten alle Kyster og Øer i det Indiske Hav og over hele Australien. Deres Antal anslaas til ca. 32 Millioner. Karakteristiske Kendetegn ere brun Hudfarve, langt, tykt, sort Haar, men sparsom Skægvækst, skraat liggende Øjne. Deres oprindelige Hjemstavn er det sydøstlige Asien, hvorfra de have udbredt sig til Øerne i det Indiske eller Malajiske Arkipel og Polynesien. De falde i to Hovedgrupper: de vestlige M. fra Madagaskar til Filippinerne og de østlige M. (Sydhavsøboerne) paa hele Sydsiden af den ydre Række Australøer og Marianerne indtil Ny Zeeland og Sandwichsøerne. De egentlige M. paa Malakka og Sumatra drive kun lidet Agerbrug, men ere dygtige som Haandværkere og Handelsmænd, til Dels frygtede Sørøvere; deres Sprog er udbredt som Handelssprog over hele Oceanien. Litteraturen er rig, men uden Originalitet, mest Efterligninger af den indiske eller arabiske Litteratur.