Illustreret Konversationsleksikon.

Magnetisme, dyrisk

Magnetisme, dyrisk, et af Wienerlægen Mesmer indført Begreb: en magnetisk Virkning, som egentlig udgik fra Stjærnerne, kunde af visse Mennesker overføres til andre og helbrade Sygdomme. Kuren den magnetiske kur, bestod i Strygninger, som fra først af udførtes af Mesmer med kraftige Magneter. Men da M. engang ikke havde en saadan ved Haanden og med samme Held strøg med en almindelig Saks og senere med Hænderne, gik Behandlingen over til Strygninger med disse. De magnetiske Kure, ved hvilke Patienten bragtes i magnetisk Søvn, spillede i Slutningen af 18de Aarh. en stor Rolle. I de senere Aar er behandlingen atter kommen frem, udøves nu især af mange Kvaksalvere og ofte gennem den ved Strygningerne fremkaldte suggestive Tilstand med fortrinligt Resultat paa hysteriske Personer (se Hypnotisme).