Illustreret Konversationsleksikon.

Maanedlig Renselse

Maanedlig Renselse, Menstruation, er en Udskillelse af Blod eller blodlignende Vædske fra Livmoderens Hulhed. Under normale Forhold indfinder M. sig hver 4de Uge og varer som oftest 4-5 Dage, stundom 2, undertiden indtil 8. Tidspunktet for første M. er forkellig i de forskellige Lande. Den tidligste Gennemsnitsalder findes i Bengalen, 12 ½ Aar, i Danmark henved det 17. Aar, et av de højeste Tal. Tidspunktet for M.s Ophør, Menopausens Indtræden, Klimakteriets Begyndelse, er omtrent ved det 45. Aar. Hvad er Aarsagen til denne regelmæssige Blødning vides ikke. Det er talrige Hypoteser; det synes dog at være et bestemt Forhold mellem Ovariets funktion og M. Indtræder Svangerskap, hører M. op og er som Regel ogsaa standset under Diegivningstiden. Vikarierende M. er blødninger fra andre Organer, hyppigst fra Næsen, paa den Tid da M. skulde være indtraadt.