Illustreret Konversationsleksikon.

Lygtemand

Lygtemand, Flamme, der i Mørke skal kunne vise siv over Moser og have en hoppende Bevægelse (vise sig snart hist, snart her). Om L. virkelig eksistere, er ikke tilstrækkeligt godtgjort. Nogle have ment, at Fænomenet, forsaavidt det eksisterer, muligvis kunde hidrøre fra Udviklingen af selvantændende Stoffer.