Illustreret Konversationsleksikon.

Lyd

Lydskyldes saadanne Bevægelser i Luften (Bølgebevægelser), ved hvilke der afvekslende frembringes Fortætninger og Fortyndinger i den. Ere de Svingninger, Molekylerne herved sættes i, fuldkomment uregelmæssige, fremkommer den slags Lyd, som kaldes Larm, f.Eks. Susen, Raslen, Knagen osv.; ved regelmæssige Svigninger frembringes derimod Toner (s.d.O.).