Illustreret Konversationsleksikon.

Løsgænger

Løsgængerer en Person som strejfer arbejdsløs omkring uden at kunne oplyse, at han er i Besiddelse af Midler til sit Underhold, eller at han i det mindste søger lovligt Erhverv (Landstryger), saavel som den, der undlader at søge lovelig Erhverv, uagtet han her faaet Polititilhold desangaaende, og endelig den, der vel nok søger lovligt Erhverv, men undlader at iagttage de ham ved et Poilititilhold foreskrevne Regler, der sigte til at paase, at dette virkelig sker. L. straffes med Fængsel paa Vand og Brød eller Tvangsarbejde.