Illustreret Konversationsleksikon.

Lokomobil

Lokomobilbetegner i almindelighed saadanne transportable Dampmaskiner, som ere anbragte paa eller i direkte Forbindelse med deres Kedel. De i stedse stigende Grad i Landbruget anvendte L. bestaa sædvanligvis af en paa Hjul monteret Kedel af samme Konstruktion som Lokomotivkedler, samt en direkte oven paa denne fastgjort Dampmaskine og en solidt anbragt Drivaksel, som dels bærer en Remskive, fra hvilken Kraften føres videre ved en Drivrem, dels driver en Fødepumpe, der stadigt fører Vand ind i Kelden. Skorstenen er som regel meget højere end ved lokomotiver og kan da lægges ned under Kørselen. I stedet for at flytte L. med Hestekraft kan man lade dem bevæges ved deres egen Maskine, idet man tilvejebringer en udløselig Forbindelse mellem denne og Hjulakselen; saadanne selvtransporterende L., Landevejs-L., Lokomotiv-L., have vundet stor Utbredelse i Amerika og England. Petroleums-L. ere paa Vogne monterede Petroleumsmotorer; de ere let transportable og nemme at passe.

(TO KOBBERSTIKK: Transportabelt Lokomobil. og Selvbevægeligt Lokomobil.)