Illustreret Konversationsleksikon.

Logaritme

Logaritme. Alle positive Tal kunne udtrykkes som Potenser af et vilkaarligt valgt positivt Tal (1 og 0 undtagne), dette Tal kaldes Grundtallet eller Basis i Logaritmesystemet, medens Eksponenten, hvortil Grundtallet skal opløftes for at give det forelagte Tal, kaldes dette Tals Logaritme. Logaritmen til a skrives log a eller l a. Bruges 10 til Grundtal, kaldes L. de Briggske efter den første Beregner, Henry Briggs. Det hele Tal i en L. kaldes Karakteristikken, den brudne Del, en positiv, ægte Decimalbrøk, Mantissen. Undertiden benyttes de naturlige eller hyperbolske L., der efter Opfinderen Ch. Napier (latiniseret til Neper) ogsaa kaldes de Neperske L. grundtallet her er irrationelt og betegnes e = 2,7182818.