Illustreret Konversationsleksikon.

Lefse

Lefse, et Slags Bagværk, der fornemmelig bruges i Norge. Det bages ligesom saakaldt Fladbrød, af en Dejg af Rug- eller Bygmel i store, runde, papirtynde "Leiver" eller Plader, der skærpes over Ilden paa runde flade Jern, indgnides derefter paa den ene Side med Mælk eller Fløde og skærpes atter. Naar de skulle spises, blødes de lidt ved at bestryges med varmt Vand. Derpaa smøres de med Smør og Sukker. De anses især af Almuen for en Delikatesse, som ikke maa savnes ved Brylupper, Gravøl o.l.