Illustreret Konversationsleksikon.

Larmoyant

Larmoyant, fr. [-moajang ], begrædelig, taarepersende; foragtelig Betegnelse af det alt for elegiske eller rørende, f.Eks. Comêdie l.