Illustreret Konversationsleksikon.

Lapper

Lapper, eller, som de kalde sig selv, Same, Samelad, finsk Folk, der bebor den nordl. Del af den skandinaviske Halvø og en del af Rusland. De ere smaa, men kraftige, med bredt Ansigt og spids Hage, bred Næse og smalle øjne, gul Ansigtsfarve, godmodige, men fejge og lade; de have tidligere været Fetischdyrkere, nu ere de, i alt Fald af Navn, Kristne, men ere i høj Grad overtroiske. Rensdyrlappernes eneste Rigdom er Rensdyret, og det hører 3 à 500 Stkr. af disse dyr til at begrunde en selvstændig, henholdsvis velhavende Familie. Sølapperne staa noget højere aandelig Henseende; de leve som Fiskere og Jægere og have faste Boliger ved Kysterne. Det hele Antal af L. anslaas til ca. 25, 000.

(FOTOGRAFI: Lapper.)