Illustreret Konversationsleksikon.

Landsmaal

Landsmaal, heder det Sprog, som i vores Dage er blevet dannet af forskellige norske Bygdedialekter. Den egentlige Skaber af dette Sprog er Ivar Aasen.