Illustreret Konversationsleksikon.

Ku-Klux-Clan

Ku-Klux-Clan, et hemmeligt politisk Samfund, som 1867 dannedes i Sydstaterne i den nordamerikanske Union, og som bestod af Tilhængere af Negerslaveriet og mange, der vare misfornøjde med Resultatet af Borgerkrigen 61 - 65. Sit egentlige Hjem havde K. i Sydcarolina, mens dens Indflydelse bredte sig over de gamle Slavestater, hvor Negrene bleve truede til ikke at benytte deres politiske Rettigheder. K. skyede ikke Misgerninger for at kue de sorte, hvorfor Kongressen 71 gav Præsidenten udstrakt Myndighed til Bekæmpelse af dette Uvæsen. I Løbet af nogle Aar blev det fulstændig opløst; men endu i 83 viste der sig Rester af K. i Georgia.