Illustreret Konversationsleksikon.

Krumslutning

Krumslutning, en Straf, der tidligere anvendtes i Militæretaten, bestod i, at vedkommende blev anbragt i en forover bøjet Stilling i et vist Tidsrum. I Stedet for K. anvendes nu Arrest i Bøjen, hvor den paagældende fængsles om det ene eller om bægge Ben til et fast Punkt i Gulvet, men dog saaledes, at han ikke hindres i at staa, sidde eller ligge; den nævnte Lænke maa være mindst en Alen lang, og om Natten udleveres Tæpper.