Illustreret Konversationsleksikon.

Krigsspil

Krigsspil, Gennemførelsen af en taktisk Idé paa et Kort i stor Maalestok (hos os alm. 1:20,000) ved Hjælp af Troppetegn, der betegne de forskellige Afdelinger og deres Styrke. K. er en Opfindelse af den preussiske Hofkrigsraad v. Reisswitz, og det fremkom ved en Omdannelse af det i forrige Aarh. eksisterende Krigs-Skakspil. I Spillet operere 2 Partier mot hinanden under en kyndig Officers Ledelse, og ved udmærkede Regler, givne af Verdy og andre, fremstilles Fægtningens Karakter ved en fri Ledesle efter taktiske Grundsætninger saaledes, at det hele kan gælde for en taktisk Øvelse.