Illustreret Konversationsleksikon.

Krapotkin

Krapotkin, Peter, Fyrste, russisk Nihilist, f. 9/12 1842 i en gammel adelig Slægt, blev Officer og studerede tillige med stor Iver Geografi og Geologi, samt foretog omfattende Rejser i Kina og Sibirien. Han blev Sekretær ved det geografiske Selskab i St. Petersburg og udnævntes til Kammerherre hos Kejserinden. Paa en Rejse i Belgien og Schweiz lærte han imidlertid "Internationale" at kende og var næppe kommen hjem 72, før han begyndte en livlig Agitation blandt Arbejderne. 73 blev han arresteret, men undslap 76 og begav sig til Schweiz, hvor han udfoldede den ivriste Agitation i ren anarkistisk Retning. 81 blev han udvist af Landet og begav sig derfor til Frankrig, hvor han 83 idømtes 5 Aars Fængsel, men benaadedes 86, hvorpaa han tog ophold i Londeon, hvor han senere har boet. Han er utvivlsomt en af de farligste af de russiske Radikale, og han menes vistnok med Rette, at være den egentlige Anstifter af de forskellige nihilistiske Attentater, der af og til finde Sted i Rusland.