Illustreret Konversationsleksikon.

Konkubinat

Konkubinater et ægteskabeligt Samliv mellem en Mand (Konkubinarius) og en Kvinde (Konkubine), uagted den lovbefalede Form for et Ægteskabs Indgaaelse ikke er iagttaget. Er K. indgaaet for Livstid, tales om et Samvittigheds-Ægteskab. K. er ikke tilladt her i Landet, og de Børn der fødes i K., ere uægte. Personer der føre et "forargeligt Samliv", faa af Øvrigheden Tilhold om at skilles; efterkommes Tilholdet ikke, paadrages Straffeansvar.