Illustreret Konversationsleksikon.

Koncert

Koncert, lat., musikalsk Underholdning, i Regelen for Publikum mod Betaling, med passende Afveksling saavel i de Kompositioner som i de Instrumenter, der spilles; ogsaa om et enkelt større Musikstykke, der har en vis Form med afvekslende Tempoer.