Illustreret Konversationsleksikon.

Komik

Komik, gr., den Egenskab ved en Person eller ved noget, der skrives eller siges, at det fremkalder Latter, er komisk. - Komisk, i daglig Tale omtr. det samme som morsomt, latterligt, i strængere Forstand om, hvad der, æstetisk, ideelt set, virker frigørende, opmuntrende paa Sindet. Man plejer at sige, at det k. opstaar naar det er et Modsætningsforhold til Stede. Naar saaledes Vielgeschrey, der er stærkt optagen af at digtere sine "Skrivekarle", under dette Arbejde lader sig fuldstændig forstyrre af, at "Hønesene er komne ind i køkkenet igen", virker det k. paa Grund af Modsætningen mellem Vielgeschreys Forretningsalvor og hans pludselige Bekymring i Anledning af en saadan Bagatel. Dog vil det k. ofte kunne gøre sig gældende, uden at det altid er muligt at paavise et saadant Modsætningsforhold. Det k. deles iøvrigt i det højere komiske, der tager Sigte paa det Ideelle, og det lavkomiske, der er tilfreds med at vække Latter ved burleske Situasjoner o. l.