Illustreret Konversationsleksikon.

Kolerisk

Kolerisk, gr. (afcolh, Galde) hidsig, heftig, især om den, der er utaalmodig efter at sætte det igennem, han attraar. I Psykologien er det k. Temperament et af de 4 vedtagne Hovedtemperamenter, modsat det flegmatiske; de andre 2 Temperamenter ere det melankolske og det sangvinske.