Illustreret Konversationsleksikon.

Koket

Koket, fr. (coquet), kaldes den yngre eller ældre Dame, der - bevidst eller ubevidst - har en fræmtrædende Tilbøjelighed til at udfolde sin virkelige eller indbildte Elskværdighed for Herrer uden at nære nogen dybere Følelse for den enkelte. - Koketteri, koket Væsen i Alm.; ogsaa den enkelte Situation, hvori en Kvinde viser sig koket. - Kokettere, om en Kvinde: at rette sit Koketteri mod en Mand; om en Mand: at vise, at han har forstaaet en Kvindes Koketteri; saaledes kan der altsaa være Tale om, at en Mand og en Kvinde Kokettere med hinanden. Om det gensidige erotiske Spil mellem Mand og Kvinde bruges som Substantiv nu ofte Flirtation (s.d.O.) eller Flirt.