Illustreret Konversationsleksikon.

Klangfigurer

Klangfigurer. Naar elastiske Plader stryges i Randen med en Violinbue, dele de sig i flere ell. færre svingende Partier, Ringe, adskilte ved Linier. Knudelinier, hvis Punkter ere Hvile. Disse Linier danne Figurer, Klangfigurer, der kunne gøres synlige derved, at Pladen bestrøs med fint Sand ell. Heksemel, forinden den stryges, idet Sandet da, naar Pladen kommer i Svigninger, kastes bort fra Ringene og samler sig paa Linierne. K. ere opdagede af Chladni 1787.

(TEGNING: Klangfigurer.)