Illustreret Konversationsleksikon.

Kinetoskop

Kinetoskop, Apparat, konstrueret af Th. Edison, til at gengive en Scene med Bevægelser (cinew, bevæger), idet en Række Billeder af Bevægelsens Stadier vise sig med saa korte Mellemrum, ca. 50 i Sekundet, at Hjærneindtrykket bliver en jævn Bevægelse. Billederne ere Fotografier paa en endeløs Gelatinestrimmel, der føres frem, med samme Hastighed som ved Optagningen, mellem Okularet, i hvilket man ser, og en Glødelampe; over denne drejer sig en Skive med et Udsnit saa hurtig, at hvert Billed kun bliver belyst et Moment. Naar K. forbindes med en Fonograf, saa at man hører den til Bevægelsen svarende Lyd, kaldes det hele, med en for øvrigt ukorrekt Benævnelse, en Kinetofon.