Illustreret Konversationsleksikon.

Kinematograf

Kinematograf, et af A. og L. Lumière i Lyon konstrueret Apparat, der ad fotografisk Vej fastholder sukcessive Bevægelser saaledes, at de synes at foregaa i ordnet Rækkefølge.