Illustreret Konversationsleksikon.

Keglespil

Keglespil, et Spil med 9 kegleformede, 10 à 12 Tommer høje Stykker Træ, der opstilles i en Firkant, hvis ene Hjørne vender mot en Træbane af Bredde som et almindelig Brædt og ca. 20 à 25 Alen lang. Ved Banens anden Ende ligger en Keglestue eller Plads, hvor de Spillende opholde sig. Der slaas efter Keglene med kugler af Træ. Rammer Kuglen ikke med det forreste Hjørne, er Slaget forfejlet (Pudel), med mindre alle øvrige 8 Kegler falde, idet Partiet ("Potten") i saa Fald er ude. Eller tælles der et forkelligt Antal Points efter Antallet af faldende Kegler, i Regelen saaledes, at hvert Tal multipliceres med sig selv (2 giver 4, 3 giver 9 osv. indtil 8, der giver 64 points; slaas Forhjørnet og de 2 lige bag dette staaende Kegler, give dog disse 3 Kegler - 3 lange - 24 Points). Honnører ere "alle Ni" = 100, 8 om Kongen = 120 og 8 om det bagerste Hjørne = 80. Potten regnes sædvanligt til 400. Efter hvert Slag af de Spillende rejses Kjeglerne atter af Kjeglerejseren, der samtidig ad en til Kjeglestuen førende skraa Trærende ved Siden af Banen sender Kuglerne tilbage til de Spillende.